Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace energetických auditů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 29.07.2016 10:00
Nákup užitkového automobilu pro potřeby AF MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 30.06.2016 09:00
Dodávka chemických přípravků pro potřeby ŠZP Žabčice
podlimitní Zadáno 28.06.2016 08.07.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku IT vybavení - rozděleno na části 1 - 4
nadlimitní Zadáno 24.06.2016 16.08.2016 10:00
Servisní kontrakt přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 27.06.2016 12:00
Rámcová smlouva na služby patentových zástupců
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 27.06.2016 13:00
Havarijní pojištění vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 27.06.2016 10:30
Pojištění pojízdných strojů a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 27.06.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku OOPP 2016/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 22.06.2016 10:00
Dodávka matrací pro ubytovací provozy SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 20.06.2016 11:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části 2016 II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 21.06.2016 10:30
Rekonstrukce skleníku LB 05 v areálu ZF v Lednici
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 13.06.2016 09:00
Rámcová smlouva na dodávku krmných směsí rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Zadáno 24.05.2016 13.06.2016 10:00
Odběratelská trafostanice 22/0,4KV, Valtická 686, Lednice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 20.05.2016 10:00
Stavební úpravy učeben B35 a B36 v objektu B
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 19.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016