Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava rozvodů vody a výměna zásobníku na TUV na Tauferových kolejích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 19.11.2018 10:00
Stavební úpravy laboratoře virtuální reality III
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 20.11.2018 10:00
Rekonstrukce osvětlení ústavu 413
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 08.11.2018 06:00
Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na poskytování služeb patentového zástupce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů ESF 2018 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2018 08.11.2018 10:00
Dodávka odborných časopisů 072018, předplatné na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 09.11.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zootechnického výukového zázemí na ŠZP Žabčice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 31.10.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020
podlimitní Zadáno 17.10.2018 05.11.2018 14:00
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 06.11.2018 10:00
Dodávka kalorimetrické aparatury pro ZF
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 06.11.2018 10:00
Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018 22.10.2018 09:00
Dodávka chladírny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 21.11.2018 10:00
Nákup odborné literatury 062018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 22.10.2018 12:00
Dodávka propagačních předmětů MENDELU - Propagační předměty pro Oddělení public relations, opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 05.10.2018 13:00
Dodávka propagačních předmětů MENDELU - děleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018 24.09.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016