Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka propagačních předmětů pro PR PEF
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 25.09.2018 10:00
Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
Rekonstrukce objektu C v Lednici - inženýrská činnost - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 24.09.2018 14:00
Nákup odborné literatury 052018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 28.08.2018 10:00
Dodávka distribuovaného měřícího systému - opakování II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2018 28.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2
podlimitní Zadáno 09.08.2018 27.08.2018 13:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2018 13.08.2018 10:00
Systém pro velmi rychlý sběr dat – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 15.08.2018 10:00
„Laboratoř inteligentních budov – Prototypování DPS“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2018 28.08.2018 10:30
Součinnost při zpracování digitálních výstupů projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2018 09.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky OOPP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2018 02.08.2018 10:00
Přístroj na stanovení křivky zrnitosti zemin
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2018 27.07.2018 10:00
Tonery a příslušenství ostatních značek a alternativní tonery ostatních značek - opakované řízení
podlimitní Zadáno 12.07.2018 01.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Zadáno 11.07.2018 30.07.2018 10:00
Rekonstrukce trafostanice pro SKM Mendelu - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 31.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016