Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kalorimetrické aparatury pro ZF
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 06.11.2018 10:00
Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018 22.10.2018 09:00
Dodávka chladírny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 21.11.2018 10:00
Nákup odborné literatury 062018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 22.10.2018 12:00
Dodávka propagačních předmětů MENDELU - Propagační předměty pro Oddělení public relations, opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 05.10.2018 13:00
Dodávka propagačních předmětů MENDELU - děleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018 24.09.2018 14:00
Dodávka propagačních předmětů pro PR PEF
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 25.09.2018 10:00
Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
Rekonstrukce objektu C v Lednici - inženýrská činnost - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 24.09.2018 14:00
Nákup odborné literatury 052018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 28.08.2018 10:00
Dodávka distribuovaného měřícího systému - opakování II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2018 28.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2
podlimitní Zadáno 09.08.2018 27.08.2018 13:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2018 13.08.2018 10:00
Systém pro velmi rychlý sběr dat – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 15.08.2018 10:00
„Laboratoř inteligentních budov – Prototypování DPS“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2018 28.08.2018 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016