Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 3128
Systémové číslo VZ: P19V00000211
Datum zahájení: 13.05.2019
Nabídku podat do: 30.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni požadovaném v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek), obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí autorského dozoru tak, aby realizace stavby mohla být provedena řádně a včas v souladu s požadavky zadavatele, více v příloze Výzvy: obchodní podmínky (dále také „SoD“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 021 450 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1/1665
  Brno 613 00
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3128.html

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy