Veřejná zakázka: Real-time PCR cykler

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4158
Systémové číslo: P20V00000348
Datum zahájení: 23.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Real-time PCR cykler
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka real-time PCR cykleru, který splňuje náležitosti klasického PCR cykleru (výrazné změny teploty v krátkém čase, udržení teploty požadovanou dobu, cyklovat přesný sled teplot, systém pro 96 jamkové PCR destičky) a zároveň má schopnost zaznamenat fluorescenční aktivitu ve stanoveném kroku cyklování (měl by mít excitační zdroj a detektor emitující vlnové délky). Předmět zakázky bude použitelný jednak na klasické PCR reakce, kvalitativní stanovení výsledku na základě fluorescenčních křivek, relativní kvantifikaci (genovou expresi), absolutní kvantifikaci (stanovení absolutní kvantity v reakci) a analýzu tání PCR produktu. Dále bude podporovat použití interkalačních barev a značených sond a současně bude vybaven softwarem na analýzu výsledků.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 529 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy