Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžební činnosti č. 31167
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 12.07.2021 10:00
Těžební činnosti č. 31007
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 12.07.2021 10:00
Těžební činnosti č. 31005
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 12.07.2021 10:00
Vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce při realizaci mezinárodních výzkumných projektů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 15.07.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace - rámcová dohoda na zajištění ostrahy MENDELU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.06.2021 14.07.2021 10:00
Nákup odborné literatury 052021 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 12.07.2021 10:00
Těžební činnosti č. 31166
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 02.07.2021 10:00
Těžební činnosti č. 31165
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 02.07.2021 10:00
Těžební činnosti č. 31006
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 02.07.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení 2021- rozděleno na části
nadlimitní Vyhodnoceno 14.06.2021 30.07.2021 10:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku D VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno
podlimitní Zadáno 10.06.2021 30.06.2021 10:00
0122021 Dodávka nábytku pro ZF
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 23.06.2021 09:00
Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně, grant SGC-2021-013 a SGC-2021-018: Senzory s dataloggery pro výzkumnou plochu – rozděleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice
nadlimitní Zadáno 08.06.2021 12.07.2021 10:00
Rekonstrukce rozvodny NN budovy Z
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 28.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016