Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro období 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 11.09.2023 09:00
Nákup odborné literatury 052023 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 05.09.2023 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024
nadlimitní Zadáno 09.08.2023 11.08.2023 12:00
FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
nadlimitní Hodnocení 07.08.2023 21.12.2023 10:00
Dodávka licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
nadlimitní Zadáno 02.08.2023 26.09.2023 10:00
3022023 Dodávka NAS úložiště a disků pro Botanickou zahradu a arboretum MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 09.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb obj. A – klimatizace – opakované řízení
podlimitní Zadáno 28.07.2023 25.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 09.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
podlimitní Zadáno 18.07.2023 24.08.2023 09:00
Pasport zeleně vybraných lázeňských parků – opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023 31.07.2023 11:00
Vytvoření modulů v rámci UIS - I.
podlimitní Zadáno 12.07.2023 19.07.2023 10:00
Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD
podlimitní Zadáno 11.07.2023 28.07.2023 10:00
Dodávka 3 ks osobních automobilů pro ŠLP Křtiny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2023 18.07.2023 10:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno
podlimitní Zadáno 03.07.2023 24.07.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek 2023-24
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2023 10.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016