Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2022, rozdělena na části“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.03.2022 29.03.2022 15:00
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 21.03.2022 09:00
Zajištění služeb ostrahy areálu Mendelovy univerzity v Brně-opakované řízení
nadlimitní Zadáno 18.02.2022 22.03.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU a projekt Phytophthora – polymeráza
nadlimitní Zadáno 10.02.2022 15.03.2022 10:00
Dodávka a výsadba sadbového materiálu pro ŠZP Žabčice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 08.02.2022 10:00
Dodávka opěrné konstrukce na vinice pro ŠZP Žabčice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 07.02.2022 09:00
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv pro ŠZP Žabčice 2022
podlimitní Zadáno 26.01.2022 11.02.2022 10:00
Nákup odborné literatury 012022 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 08.02.2022 10:00
Strojní vybavení pro údržbu lesních cest ŠLP ML Křtiny – část 1 – opakované řízení
nadlimitní Zadáno 21.01.2022 22.02.2022 09:00
Rámcová dohoda na dodávku laboratorního spotřebního plastu – rozděleno na části – opakované řízení
podlimitní Zadáno 21.01.2022 09.02.2022 10:00
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice
nadlimitní Zadáno 14.01.2022 07.02.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2022
podlimitní Zadáno 03.01.2022 19.01.2022 10:00
Strojní vybavení pro údržbu lesních cest ŠLP ML Křtiny – rozděleno na části
nadlimitní Zadáno 16.12.2021 18.01.2022 09:00
Oprava Památníku Stromů na ŠLP Křtiny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 05.01.2022 10:00
Poskytování služeb při nakládání s odpady 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 20.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016