Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD
below-the-threshold Awarded 11.07.2023 28.07.2023 10:00
Dodávka 3 ks osobních automobilů pro ŠLP Křtiny
small-scale public contract Awarded 03.07.2023 18.07.2023 10:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno
below-the-threshold Awarded 03.07.2023 24.07.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek 2023-24
small-scale public contract Awarded 23.06.2023 10.07.2023 09:00
Poskytování služeb při nakládání s odpady 2023-2024
small-scale public contract Awarded 16.06.2023 03.07.2023 10:00
Nákup odborné literatury 042023 - rozděleno na části 1 a 2
small-scale public contract Awarded 07.06.2023 20.06.2023 10:00
Modernizace Pily Olomučany
above-the-threshold Awarded 25.05.2023 29.11.2023 09:00
Obnova strojního vybavení posilovny Centra sportovních aktivit
small-scale public contract Awarded 17.05.2023 29.05.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Stolní počítače a monitory
below-the-threshold Awarded 16.05.2023 14.06.2023 10:00
Zajištění autorského dozoru projektanta na stavbě MENDELU – Stavební úpravy objektu D
small-scale public contract Awarded 04.05.2023 10.05.2023 10:00
Nákup odborné literatury 032023 - rozděleno na části 1 a 2
small-scale public contract Awarded 26.04.2023 11.05.2023 10:00
Osobní automobil pro projekt LIFE - II
small-scale public contract Awarded 25.04.2023 10.05.2023 10:00
Dodávka substrátů pro pěstování lesních dřevin
small-scale public contract Awarded 25.04.2023 09.05.2023 10:00
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2023 až 2026
below-the-threshold Awarded 25.04.2023 26.05.2023 09:00
022023 Dodávka TV pro Provozní odbor
small-scale public contract Awarded 21.04.2023 02.05.2023 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016