Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
above-the-threshold Evaluation 07.08.2023 21.12.2023 10:00
Dodávka licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
above-the-threshold Awarded 02.08.2023 26.09.2023 10:00
3022023 Dodávka NAS úložiště a disků pro Botanickou zahradu a arboretum MENDELU
small-scale public contract Awarded 28.07.2023 09.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb obj. A – klimatizace – opakované řízení
below-the-threshold Awarded 28.07.2023 25.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B – I. etapa – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
small-scale public contract Awarded 25.07.2023 09.08.2023 09:00
Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
below-the-threshold Awarded 18.07.2023 24.08.2023 09:00
Pasport zeleně vybraných lázeňských parků – opakované řízení
small-scale public contract Awarded 17.07.2023 31.07.2023 11:00
Vytvoření modulů v rámci UIS - I.
below-the-threshold Awarded 12.07.2023 19.07.2023 10:00
Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z, zpracování PD
below-the-threshold Awarded 11.07.2023 28.07.2023 10:00
Dodávka 3 ks osobních automobilů pro ŠLP Křtiny
small-scale public contract Awarded 03.07.2023 18.07.2023 10:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno
below-the-threshold Awarded 03.07.2023 24.07.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek 2023-24
small-scale public contract Awarded 23.06.2023 10.07.2023 09:00
Poskytování služeb při nakládání s odpady 2023-2024
small-scale public contract Awarded 16.06.2023 03.07.2023 10:00
Nákup odborné literatury 042023 - rozděleno na části 1 a 2
small-scale public contract Awarded 07.06.2023 20.06.2023 10:00
Modernizace Pily Olomučany
above-the-threshold Awarded 25.05.2023 29.11.2023 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016