Public contract: FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 6230
System number: P23V00000036
File number: UM/778/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-035336
Date of commence: 07.08.2023
Tender submit to: 21.12.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) o celkovém výkonu min. 265,2 kWp včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektů, zapojení do rozvodné soustavy zadavatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna v areálu zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno na střechách objektů na p.č.10/25, 12/3, 15/3, 21/11, 22/6, 22/5, k. ú: Černá Pole.
Elektrárna bude tvořena celkem 663 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 400 Wp, tvořících jeden samostatný celek. Celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 265,2 kWp. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.

V souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 11. 2023 v 10:00.

Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni v 10:00 hod, na adrese: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – před vstupem do budovy A. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Jiří Zajíček, tel. + 420 731 194 204.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 9 100 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses