Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/778/2023-45
ID ve SpSl EZAKF230006569Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) o celkovém výkonu min. 265,2 kWp včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektů, zapojení do rozvodné soustavy zadavatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna v areálu zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno na střechách objektů na p.č.10/25, 12/3, 15/3, 21/11, 22/6, 22/5, k. ú: Černá Pole.
Elektrárna bude tvořena celkem 663 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 400 Wp, tvořících jeden samostatný celek. Celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 265,2 kWp. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.

V souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 11. 2023 v 10:00.

Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni v 10:00 hod, na adrese: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – před vstupem do budovy A. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Jiří Zajíček, tel. + 420 731 194 204.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Lena Mikušová
e-mail: lena.mikusova@mendelu.cz
tel: +420 778 468 989
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.12.2023 10:00
Datum zahájení: 07.08.2023 15:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):