Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2023 20:06:52
Číslo jednací ve SpSl UM/778/2023-28
ID ve SpSl EZAKZ230059624
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh.

Přílohy tohoto vysvětlení:

- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami_aktualizováno 21.9.

- Příloha č. 5 – Obchodní podmínky – návrh Smlouvy o dílo_ aktualizováno 21.9.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (728.46 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami_aktualizovano 21.9..docx (53.67 KB)
- Příloha_č. 5 - Obchodní podmínky - návrh Smlouvy o dílo_aktualizováno 21.9..docx (76.41 KB)