Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2023 16:29:20
Číslo jednací ve SpSl UM/778/2023-12
ID ve SpSl EZAKZ230059024
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh.

Přílohy tohoto vysvětlení:

1) Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

2) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (složka: „Projekt 12 2021“ dokument: „000_FVE Mendelu_Technicka zprava)


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (706.19 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_aktualizováno 24.8..xlsx (392.48 KB)
- 000_FVE Mendelu_Technicka zprava_aktualizovano 24.8..docx (1.53 MB)