Veřejná zakázka: Audity účetních období 2020, 2021, 2022 a 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4334
Systémové číslo: P20V00000524
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.08.2020
Nabídku podat do: 18.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audity účetních období 2020, 2021, 2022 a 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení auditorských služeb, a to v rozsahu:
a) provedení statutárního auditu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“), Mezinárodními standardy auditu, aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky, tj. statutární audit za účetní období roku 2020 až 2023 v zákonném rozsahu - bližší specifikace viz přiložené obchodní podmínky;

b) provedení auditů jednotlivých účetních výkazů (viz mezinárodní auditorský standard ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazů) za účetní období od 01. 01. 2020 do 31. 12.2020, za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021, za účetní období 01.01.2022 do 31.12.2022 a za účetní období 01.01.2023 do 31.12.2023 - bližší specifikace viz příloha č. 2 - Obchodní podmínky;

c) poskytování průběžného ekonomicko-správního poradenství dle požadavků zadavatele, zejména v oblasti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jako výsledek této činnosti budou požadována sdělení k dané problematice, informace dle potřeb zadavatele v dané oblasti, výklady či rozbory k danému požadavku, vždy v písemné podobě, a to v max. počtu 30 hodin pro každý kalendářní rok samostatně, tj. v součtu 120 hodin ekonomicko-správního poradenství v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy