Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Audity účetních období 2020, 2021, 2022 a 2023
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2020 16:26:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Zadavatel žádá dodavatele, aby vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- A5_Vysvětlení_ZD_č.1.pdf (819.88 KB)