Veřejná zakázka: MENDELU – Stavební úpravy objektu D, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6077
Systémové číslo: P22V00000517
Spisová značka: UM/16349/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008358
Datum zahájení: 14.12.2022
Nabídku podat do: 13.01.2023 09:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MENDELU – Stavební úpravy objektu D, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TDS“) v souvislosti s realizací investiční akce „MENDELU – Stavební úpravy objektu D“. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností, a to před, v průběhu a po dokončení stavebního díla a zároveň s touto činností v průběhu dodávek přímých dodavatelů zadavatele.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), včetně zpracování „Plánu BOZP“.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21. 12 .2022 od 09:00.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavním vchodem do budovy A, na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Ing. Aleš Hruška, kontakt +420 545 135 095, +420 770 139 696, ales.hruska@mendelu.cz

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky