Smlouva: MENDELU – Stavební úpravy objektu D, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8669
Datum uzavření smlouvy: 20.02.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 273 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 540 935,00
Zadávací řízení: MENDELU – Stavební úpravy objektu D, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Název (předmět)

MENDELU – Stavební úpravy objektu D, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TDS“) v souvislosti s realizací investiční akce „MENDELU – Stavební úpravy objektu D“. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností, a to před, v průběhu a po dokončení stavebního díla a zároveň s touto činností v průběhu dodávek přímých dodavatelů zadavatele.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), včetně zpracování „Plánu BOZP“.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21. 12 .2022 od 09:00.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavním vchodem do budovy A, na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je Ing. Aleš Hruška, kontakt +420 545 135 095, +420 770 139 696, ales.hruska@mendelu.cz

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy