Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4052
Systémové číslo: P20V00000242
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-027613
Datum zahájení: 04.08.2020
Nabídku podat do: 07.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části

Předmětem veřejné zakázky je:
- v rozsahu části 1 veřejné zakázky (Sekvenování DNA na platformě Illumina): poskytnutí služeb sekvenování DNA na platfomě Illumina v souladu s Přílohou č. 1a – Technická specifikace pro část 1 VZ

- v rozsahu části 2 veřejné zakázky (RNAseq na platformě Illumina) poskytnutí služeb sekvenování RNA na platfomě Illumina v souladu s Přílohou č. 1b – Technická specifikace pro část 2 VZ

------------------------------------------------

Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts

The subject of the public contract is:
- in the scope of part 1 of the public contract (DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform): provision of DNA sequencing services on the Illumina sequencing platform in compliance with Appendix No. 1a - Technical specifications for Part 1 of the PC

- in the scope of part 2 of the public contract (RNAseq on the Illumina sequencing platform): provision of RNAseq services on the Illumina sequencing platform in compliance with Appendix No. 1b - Technical specifications for Part 2 of the PC

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 430 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy