Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2020 17:44:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 / Explanation of the tender dossier No. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 naleznete v příloze.
/
Explanation of the tender dossier No. 1 - see attached.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_Explanation of the tender dossier No.1.pdf (716.73 KB)