Veřejná zakázka: Část 1: Sekvenování DNA na platformě Illumina / Part 1: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4053
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Sekvenování DNA na platformě Illumina / Part 1: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- v rozsahu části 1 veřejné zakázky (Sekvenování DNA na platformě Illumina) poskytnutí služeb sekvenování DNA na platfomě Illumina v souladu s Přílohou č. 1a – Technická specifikace pro část 1 VZ
--------------------------------------------------------
The subject of the public contract is:
- in the scope of part 1 of the public contract (DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform): provision of DNA sequencing services on the Illumina sequencing platform in compliance with Appendix No. 1a - Technical specifications for Part 1 of the PC


Předpokládaná hodnota

  • 1 430 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy