Smlouva: Část 1: Sekvenování DNA na platformě Illumina / Part 1: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5390
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 430 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 730 300,00
Zadávací řízení: Část 1: Sekvenování DNA na platformě Illumina / Part 1: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform

Název (předmět)

Část 1: Sekvenování DNA na platformě Illumina / Part 1: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je:
- v rozsahu části 1 veřejné zakázky (Sekvenování DNA na platformě Illumina) poskytnutí služeb sekvenování DNA na platfomě Illumina v souladu s Přílohou č. 1a – Technická specifikace pro část 1 VZ
--------------------------------------------------------
The subject of the public contract is:
- in the scope of part 1 of the public contract (DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform): provision of DNA sequencing services on the Illumina sequencing platform in compliance with Appendix No. 1a - Technical specifications for Part 1 of the PC

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy