Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrospotřebičů pro provozy SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 17.07.2014 10:00
Výměna nouzového osvětlení a osvětlení chodeb v objektech SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 17.07.2014 10:00
Laboratorní přístroje pro projekt Inovace technických a dřevařských disciplín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014 14.07.2014 10:00
Právní služby pro potřeby CTT MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 16.07.2014 13:00
Služby patentového zástupce pro potřeby CTT MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 15.07.2014 13:00
Vakuový koncentrátor
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 09.07.2014 16:30
Stavební úpravy objektu M – úprava spádování podlah v m.č. N1058 a N1059
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 30.06.2014 10:00
Dodávka měřicích přístrojů a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2014 08.07.2014 10:00
Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál
nadlimitní Zadáno 28.06.2014 02.09.2014 08:30
Výměna zařízení na ohřev vody na kolejích P.Bezruče
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014 10.07.2014 14:00
Exterierové zastínění obj.C
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 25.06.2014 10:00
Klecová technologie pro chov slepic
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 04.07.2014 15:00
MENDELU – Revitalizace obj. Z – Technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP na stavbě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 25.06.2014 12:00
MENDELU – Revitalizace obj. Z – vypracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 25.06.2014 12:00
Obnova materiálního vybavení laboratoře předmětu Chemie analytická
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 11.07.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016