Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávku OOPP 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 30.06.2015 10:00
Nákup osobního automobilu pro potřeby PEF MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 30.06.2015 11:00
Výroba strojních součástí lesní lanovky Larix Lamako P
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 29.06.2015 10:00
Doplnění osvětlení R a FR v objektu M
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2015 20.07.2015 09:30
Oprava havarijního stavu a realizace energetických opatření - hospodářské budovy Mendelea LD06 v Lednici
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 22.06.2015 09:30
Rámcová smlouva na dodávku IT zařízení pro výuku iOS a OS X II
nadlimitní Zadáno 06.06.2015 17.08.2015 10:00
Dodávka prádla pro ubytovací provozy SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 19.06.2015 11:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 24.06.2015 11:00
Externí audit činností a finančních operací OP LZZ - MŠ Hrášek II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 08.06.2015 13:30
Oprava hlavního vodovodního řádu na koleji Akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 05.06.2015 10:00
Oprava stávající podlahové krytiny na kolejích J. A. Komenského a koleji Akademie formou výměny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 03.06.2015 10:00
Vybudování hygienické smyčky na objektu D II
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 02.06.2015 10:00
Rekonstrukce trafostanice v areálu kolejí J.Taufera
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2015 10.06.2015 11:00
Výměna sprchových baterií na kolejích J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 01.06.2015 11:00
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-30
VZ malého rozsahu Zadáno 08.05.2015 28.05.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016