Public contract: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici – projektová dokumentace

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6668
System number: P23V00000475
File number: UM/17851/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 20.10.2023
Tender submit to: 20.11.2023 10:00
Contracts catalog: go to contract

Title, type and description of public contract

 • Title: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici – projektová dokumentace
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, tj. projektové dokumentace požadovaných ve smlouvě o dílo, inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s provedením stavby s názvem: „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici“.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídek.

Prohlídka místa plnění se koná 30. 10. 2023 od 10:00 hodin na adrese Zahradnická fakulta v Lednici, Valtická 337, 691 44 Lednice

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 4 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance