Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici – projektová dokumentace
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2023 15:39:12
Číslo jednací ve SpSl UM/17851/2023-10
ID ve SpSl EZAKZ230060621
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy.

Příloha: Aktualizovaná příloha č. 8 Smlouvy – Časový harmonogram


Přílohy
- A3_Vysvětlení ZD č. 1.pdf (900.72 KB)
- Aktualizovaná příloha č. 8 Smlouvy_Časový harmonogram_final.docx (16.81 KB)