Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/17851/2023-9
ID ve SpSl EZAKF230006546Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, tj. projektové dokumentace požadovaných ve smlouvě o dílo, inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s provedením stavby s názvem: „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici“.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídek.

Prohlídka místa plnění se koná 30. 10. 2023 od 10:00 hodin na adrese Zahradnická fakulta v Lednici, Valtická 337, 691 44 Lednice
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Martina Katonová
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545135257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 20.11.2023 10:00
Datum zahájení: 20.10.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: