Public contract: Oprava střechy LB09 v Lednici

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 6651
System number: P23V00000458
File number: UM/17238/2023
Date of commence: 09.10.2023
Tender submit to: 23.10.2023 10:00
Contracts catalog: go to contract

Title, type and description of public contract

 • Title: Oprava střechy LB09 v Lednici
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavení úpravy a udržovací práce objektu.
Popis objektu: Na pozemku parc. č. 737, v k. ú. Lednice na Moravě se nachází objekt k bydlení z roku 1900, daný objekt je součástí památkově chráněného Lednicko-valtického areálu. Objekt má dva samostatné vchody a dvě samostatná schodiště. Schodiště v pravé části domu vede až na půdu.
Udržovací práce: Krytina stávající střechy budovy je stářím poškozená, proto je navržená celková údržba střechy. V rámci udržovacích prací bude provedena výměna krytiny včetně laťování. Nově je navržena skladba střešního pláště se střešní hydroizolací, kontra latěmi a střešními latěmi, střešní keramická krytina, nové klempířské prvky z plechu Ti-Zn. Z důvodu energetického řešení budovy bude položena na podlahu půdy minerální izolace v tl. 200 mm, přístup ke komínům bude zajištěn pochozí lávkou. Nad schodištěm, které končí ve 2.NP, je navržen SDK zavěšený podhled na konstrukci krovu, zateplený minerální izolací v tl. 200 mm. Ve zdivu mezi schodištěm a půdou bude osazen požární uzávěr. Stávající prvky krovu jsou v dobrém stavu, narušení některých prvků se může objevit po demontáži krytiny a střešních latí na venkovní ploše krokví. Proto je počítáno s ošetřením konstrukčních prvků krovu nátěrem proti škůdcům a houbám, případně zesílení prvků dřevěnými příložkami.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy.


Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17. 10. 2023. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni v 10:00 hod, na adrese: Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici, Valtická 337, 691 44 Lednice, před budovou A.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 4 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance