Smlouva: Oprava střechy LB09 v Lednici

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9489
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 360 221,03
Cena v Kč vč. DPH: 2 855 867,45
Zadávací řízení: Oprava střechy LB09 v Lednici

Název (předmět)

Oprava střechy LB09 v Lednici

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavení úpravy a udržovací práce objektu.
Popis objektu: Na pozemku parc. č. 737, v k. ú. Lednice na Moravě se nachází objekt k bydlení z roku 1900, daný objekt je součástí památkově chráněného Lednicko-valtického areálu. Objekt má dva samostatné vchody a dvě samostatná schodiště. Schodiště v pravé části domu vede až na půdu.
Udržovací práce: Krytina stávající střechy budovy je stářím poškozená, proto je navržená celková údržba střechy. V rámci udržovacích prací bude provedena výměna krytiny včetně laťování. Nově je navržena skladba střešního pláště se střešní hydroizolací, kontra latěmi a střešními latěmi, střešní keramická krytina, nové klempířské prvky z plechu Ti-Zn. Z důvodu energetického řešení budovy bude položena na podlahu půdy minerální izolace v tl. 200 mm, přístup ke komínům bude zajištěn pochozí lávkou. Nad schodištěm, které končí ve 2.NP, je navržen SDK zavěšený podhled na konstrukci krovu, zateplený minerální izolací v tl. 200 mm. Ve zdivu mezi schodištěm a půdou bude osazen požární uzávěr. Stávající prvky krovu jsou v dobrém stavu, narušení některých prvků se může objevit po demontáži krytiny a střešních latí na venkovní ploše krokví. Proto je počítáno s ošetřením konstrukčních prvků krovu nátěrem proti škůdcům a houbám, případně zesílení prvků dřevěnými příložkami.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy.


Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17. 10. 2023. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude ve výše uvedeném dni v 10:00 hod, na adrese: Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici, Valtická 337, 691 44 Lednice, před budovou A.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy