Veřejná zakázka: Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3877
Systémové číslo: P20V00000067
Datum zahájení: 13.02.2020
Nabídku podat do: 03.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2020
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů pro potřeby Zahradnické fakulty MENDELU (dále jen „ZF“), Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU (dále jen „LDF“), Provozně ekonomické fakulty MENDELU (dále jen „PEF“) a projektové aktivity KA6 v rámci OP VVV projektu.
Podrobná technická specifikace požadovaných předmětů je uvedena v příslušných přílohách č. 1a/1b/1c/1d Výzvy k podání nabídek.
Jedná se o propagační předměty s potiskem povinné publicity Evropské unie, MŠMT a dané fakulty nebo konference. Závazná pravidla používání povinné publicity jsou obsahem přílohy č. 2 – Loga_manualy. Dodavatelé jsou povinni tato závazná pravidla při potisku propagačních předmětů dodržet.

Zakázka je rozdělena na 4 části následujícím způsobem:

Část 1 - Propagační předměty pro ZF;
Část 2 - Propagační předměty pro LDF;
Část 3 - Propagační předměty pro PEF;
Část 4 - Propagační předměty pro KA6.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 325 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3877.html

nebo v listinné podobě na adrese:
Mendelova univerzita v Brně
rektorát - podatelna, odd. veřejných zakázek, k rukám Veroniky Pijáčkové,
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy