Veřejná zakázka: Část 3: Propagační předměty pro PEF

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3905
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2020

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: Propagační předměty pro PEF

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů pro potřeby Provozně ekonomické fakulty MENDELU. Podrobná technická specifikace požadovaných předmětů je uvedena v příloze č. 1c Výzvy k podání nabídek.
Jedná se o propagační předměty s potiskem povinné publicity Evropské unie, MŠMT a dané fakulty nebo konference. Závazná pravidla používání povinné publicity jsou obsahem přílohy č. 2 – Loga_manualy Výzvy k podání nabídek. Dodavatelé jsou povinni tato závazná pravidla při potisku propagačních předmětů dodržet.


Předpokládaná hodnota

  • 100 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků