Contracts catalogue

between
from
Title Date of contract
Objednávka č. 3595300865 27.06.2018
Objednávka č. 3595300867 27.06.2018
prodej nepotřebného majetku 27.06.2018
léčiva - Afrika 26.06.2018
Smlouva o nájmu části nemovitosti a dohoda o přeúčtování nákladů za el. energii č. 106437-000-00 26.06.2018
Smlouva o nájmu části nemovitosti a dohoda o přeúčtování nákladů za el. energii č.106439-000-00 26.06.2018
Objednávka č. 3595300859 25.06.2018
Objednávka č. 3595300860 25.06.2018
Oprava klimatizace na LDF 22.06.2018
Oprava světlíků na Q 22.06.2018
Část 2: telefony, chytré hodinky 21.06.2018
Pronájem půdy- Zambie 21.06.2018
pronájem půdy - Zambie1 21.06.2018
Areál lesní pedagogiky v k. ú. Kanice 20.06.2018
Objednávka 3594101377 20.06.2018
Obnova AV techniky na celoškolských posluchárnách 20.06.2018
Objednávka č. 3595300862 19.06.2018
Objednávka č. 3595300863 19.06.2018
Přístroj pro sekvenování masivně paralelním způsobem 19.06.2018
Objednávka č. 3595301388 18.06.2018