Smlouva: Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4306
Datum uzavření smlouvy: 21.01.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 532 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 643 962,00
Zadávací řízení: Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu

Název (předmět)

Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je generální oprava současného odsávání a dopojení nových strojů do systému odsávání. Generální oprava zahrnuje stávající filtrační jednotku FJ 45, se kterou musí být všechny dodané díly a části kompatibilní. Jsoucí zařízení (FJ 45) dále obsahuje dvě hlavní na sobě nezávislé odsávací větve, včetně motorů, ovládání, potrubních celků a uzavíracích klapek. U jedné větve bude provedena změna trasování do jiné místnosti. Obě větve budou doplněny o chybějící potrubní částí (potrubí, kolena, redukce, uzávěry, pružné hadice, spojky, etc.).
S budovou realizace, zaměřením trasovaní, průměry potrubí, způsobem kotvení, etc. se budou moci účastníci seznámit na prohlídkovém dni. Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění, a to v termínu 2. 12. 2019 – 6. 12. 2019, a to pouze po předchozí domluvě min. 2 pracovní dny předem u kontaktní osoby zadavatele (viz Výzva).

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy