Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury 20.12.2017
cestovné na výzkumné plochy SEARRP pro projekt "Pusobení ceských vedcu v experimentu SBE 19.12.2017
Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště 19.12.2017
SW - projekt Phytophtora 19.12.2017
materiál - Subsaharská Afrika 18.12.2017
Objednávka 3594201400 18.12.2017
Povinné ručení vozidel 18.12.2017
osvětová činnost - Afrika 16.12.2017
Dodávka traktoru s lesnickou nástavbou pro projekt Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodářství v chráněných oblastech Tušheti - opakované řízení 15.12.2017
Objednávka č. 3581100721 15.12.2017
Nájemní smlouva - Vodafone 14.12.2017
biologické vzorky jelení zvěře 13.12.2017
holistický management - Etiopie 13.12.2017
holistický management - Etiopie 13.12.2017
Objednávka č. 3594401410 13.12.2017
Rámcová kupní smlouva (smlouva o dodávkách zboží) Karlova pekárna s.r.o. 13.12.2017
sanace a rekultivace půd - Afrika 13.12.2017
sanace a rekultivace půd - Afrika 13.12.2017
střešní systémy - Afrika 13.12.2017
Úprava kompenzačního rozvaděče v Q 13.12.2017