Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
0342021 Dodávka notebooků pro podporu flexibilních forem vzdělávání 02.07.2021
Instalace okenních exteriérových fólií v objektu A v 1. NP a 2.NP - III. etapa 01.07.2021
Příkazní smlouva - Klimatizace děkanátu a učeben FRRMS ojekt Z - inženýrská činnost 01.07.2021
SoD Plošina pro přístřešek na kola před objektem Z 01.07.2021
Klimatizace děkanátu a učeben FRRMS objekt Z 30.06.2021
Dodávka hydraulického výukového okruhu s měrným žlabem 29.06.2021
Smlouva o provádění díla servisních služeb VZT 29.06.2021
Objednávka 3594201718 28.06.2021
Oprava společných sprch, koleje JAK, bl. C, 4.-6.NP 28.06.2021
Objednávka c. 3547101879 25.06.2021
Objednávka c. 3542601704 výkopy sond 23.06.2021
Objednávka c. 3549103139 pronájem reklamní plochy 23.06.2021
Dodávka sčítacího zařízení pro monitoring pohybu na cyklostezce - opakování 22.06.2021
Oprava zařízení EPS v budově Z, tř. Gen. Píky 7, Brno - FAS spol. s.r.o. 22.06.2021
Vybavení kuchyněk pro koleje J.A.Komenského_UNIS-JAKOS s.r.o. 22.06.2021
Kupní smlouva - osobní automobil 21.06.2021
Objednávka c. 3541403565 monitoring 21.06.2021
Odvětrání soc. zařízení PEF na objektu Q, MENDELU 21.06.2021
Smlouva o provedení genderového auditu 21.06.2021
Smlouva o využití výsledků 21.06.2021