Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Nákup užitkového automobilu pro potřeby Agronomické fakulty MENDELU 21.12.2018
Objednávka č. 3595301156 21.12.2018
Objednávka č. 3595301157 21.12.2018
zajištění workshopu 21.12.2018
Objednávka c. 3541301993 labor pomůcky 20.12.2018
Objednávka c. 3549102587 kombinovaný stroj 20.12.2018
Objednávka c. 3541301804 analýza vzorků 19.12.2018
Chemikálie 18.12.2018
Jersey prostěradla pro středisko 812_TEFI-TEX, s.r.o. 18.12.2018
Objednávka c. 3544100920 truhlářské řezivo 18.12.2018
Objednávka 3594201509 18.12.2018
Stany 18.12.2018
Dodávka propagačních předmětů pro AF 17.12.2018
Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: dodávka materiálu pro zajištění provozu farmy 17.12.2018
Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: Dodávka osiv, krmiv a hnojiv 17.12.2018
Objednávka c. 3544100919 přístrojový systém 17.12.2018
SoD č. 76/2018/529 17.12.2018
SoD č. 77/2018/528 17.12.2018
Stan profi 17.12.2018
Vytvoření a zavedení systému HACCP včetně auditu systému_IEC s.r.o. 17.12.2018