Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Montáž nabíjecích sloupků 23.04.2019
Patentová přihláška 23.04.2019
Stavební úpravy děkanátu AF - II. etapa - venkovní úpravy - zeleň 23.04.2019
0072019 Dodávka tiskárny pro PEF 23.04.2019
Nákup letenek 19.04.2019
Rekonstrukce balkónů P. Bezruče, Valtická 538, Lednice na Moravě_Českomoravská zprostředkovatelská s.r.o. 18.04.2019
SoD - Úprava stavebního oddělení - N2001, N2006-N2010 18.04.2019
Část 1: analyzátor plynu 16.04.2019
Část 2: měřič elektromagnetického smogu 16.04.2019
Část 3: multimetry 16.04.2019
Část 4: výukové panely 16.04.2019
Dodávka motorové nafty 16.04.2019
Dodávka strojních součástí Larix Lamako DT 15.04.2019
Grafické zpracování knihy 15.04.2019
Objednávka c. 3541301842 HOT FIREPoL Evagreen 15.04.2019
Oprava pánve Frima_HRASPO spol. s.r.o. 15.04.2019
Objednávka c. 3541403011 monitorovací zprávy 12.04.2019
Objednávka c. 3541403013 dendrometr, dataloger 12.04.2019
Oprava vjezdového systému Zem. 1 11.04.2019
Zaměření stávajícího stavu a zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu D a části přilehlých prostor v areálu Mendelovy univerzity v Brně 11.04.2019