Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
materiál - Subsaharská Afrika 26.10.2017
Modernizace provozu Dykových školek, Křtiny, II. etapa – opakované řízení 26.10.2017
Propagační předměty pro Kancléřství Rektorátu (REC) 26.10.2017
Objednávka č. 3595300592 25.10.2017
srážkoměr, dendrometry 25.10.2017
INTERIA vestavěné skříňky pro středisko 812 24.10.2017
Objednávka č. 3595300585 24.10.2017
Revize požárních uzávěrů Q 20.10.2017
Část 1: Vybavení kanceláří 19.10.2017
Část 2: Židle 19.10.2017
Smlouva - Zvýšení efektivity zpracování a využitelnosti brambor 19.10.2017
Souhrnná objednávka knih 18.10.2017
PROFITEAM - obj. č. 3588000339 - Havarijní oprava kanalizace a chodníku, Kohoutova 11, Brno 17.10.2017
laboratorní spotřební materiál 16.10.2017
Propagační předměty pro Provozně ekonomickou fakultu (PEF) 16.10.2017
Stanovení celkového dusíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku ve vzorcích sedimentu 16.10.2017
Woodtec - vybavení výstavního stánku 16.10.2017
matriál - subsaharská Afrika 14.10.2017
Oprava VZT a PPK 12.10.2017
Strážní služba 12.10.2017