Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Dodatek č. 5 k servisní smlouvě - ApS Brno s.r.o. 30.11.2017
Objednávka č. 3589100770 GARTEKO s.r.o. 30.11.2017
Audity účetního období roku 2017 29.11.2017
Objednávka č. 3581201241 UNAR s.r.o. 29.11.2017
rozbory půdních vzorků 29.11.2017
Smlouva o dodávání odborných časopisů na rok 2018 29.11.2017
Smlouva o dodávání odborných časopisů na rok 2018 29.11.2017
Smlouva o dodávání odborných časopisů na rok 2018 29.11.2017
Objednávka č. 3589100769 HoldMaker+ s.r.o. 28.11.2017
Propagační předměty pro Provozně ekonomickou fakultu_PEF_kelímky 28.11.2017
Strážní služba 12. 2017 28.11.2017
Zavedení holistického managementu krajiny a Climate smart Agriculture v povodí řeky Kurpayo v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie 28.11.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 24.11.2017
Vytvoření modulu ,,Vnitřní hodnocení kvality" v rámci Univerzitního informačního systému (UIS) 24.11.2017
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor PBX BOHEMIA s.r.o. 22.11.2017
Smlouva o podnikatelském nájmu nebytových prostor - Krejčí Tomáš 22.11.2017
Smlouva o podnikatelském nájmu nebytových prostor Zrnko NET s.r.o. 22.11.2017
Objednávka 3594401397 - Educational Unlimited International Site License 16.11.2017
Výstavba garážové haly 14.11.2017
posouvací mechanismus a zvedací nůžky 10.11.2017