Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
IT vybavení pro OP VVV 18.08.2017
IT vybavení pro OP VVV - tiskárny 18.08.2017
Objednávka č. 3595300554 18.08.2017
Objednávka č. 3595300555 18.08.2017
Objednávka č. 3595300557 18.08.2017
Objednávka č. 3595300558 18.08.2017
Objednávka č. 3595300559 18.08.2017
Část 1: Propagační předměty pro Agronomickou faktultu (AF) 17.08.2017
Komerční připojení k internetu 17.08.2017
Objednávka počítačů a monitorů č. 3594304271 17.08.2017
OTIS oprava výtahu včetně materiálu pro Menzu JAK 17.08.2017
Mytí oken - horolezecká technika 16.08.2017
Těžební činnost č. 37005 16.08.2017
Těžební činnost č. 37165 16.08.2017
dataloggery 15.08.2017
Příspěvek na projekt - Nadace ČEZ 14.08.2017
školení - Afrika 14.08.2017
Část 10: Propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora" 10.08.2017
Část 2: Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) 10.08.2017
Část 3: Propagační předměty pro Institut celoživotního vzdělávání (ICV) 10.08.2017