Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDI: Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2013 04.12.2013 14:00
Zahraniční jazykové kurzy prosinec 2013 – květen 2014 – rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2013 02.12.2013 10:00
Stavební úpravy místností ústavu 217, obj. A
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2013 29.11.2013 10:00
Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno – Černá Pole
podlimitní Zadáno 12.11.2013 29.11.2013 13:00
IUIS server
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 20.11.2013 10:00
Rámcová smlouva na zajištění praní prádla
podlimitní Zadáno 05.11.2013 28.11.2013 13:00
Dodávka výpočetní techniky
podlimitní Zadáno 02.11.2013 18.11.2013 13:00
Pěstební činnosti
nadlimitní Zadáno 01.11.2013 19.12.2013 10:00
Rámcová smlouva na provádění lesnických činností pro ŠLP Křtiny
nadlimitní Zadáno 01.11.2013 19.12.2013 10:00
Těžební činnosti
nadlimitní Zadáno 01.11.2013 19.12.2013 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
podlimitní Zadáno 30.10.2013 10.12.2013 10:00
Rámcová smlouva na dodávky chemikálií
podlimitní Zadáno 26.10.2013 12.11.2013 13:00
Obměna vybraných částí infrastruktury
podlimitní Zadáno 25.10.2013 15.11.2013 13:00
Dendrologické přístroje - rozděleno na části 1 - 16
podlimitní Zadáno 22.10.2013 06.11.2013 10:00
Servisní smlouva na provádění údržby ústředního topení a zdravotechniky pavilonu M a X Mendelovy univerzity v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2013 30.10.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016