Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna sprchových zástěn na kolejích J.Taufera
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 02.07.2014 10:00
Univerzální kultivační box
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014 27.06.2014 10:00
Rekonstrukce auly objektu A
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2014 13.06.2014 13:00
Jednonožová řezačka papíru pro malonákladovou produkci
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2014 23.06.2014 13:00
Rámcová smlouva na cestovní pojištění MENDELU 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2014 23.06.2014 10:00
Dodávka matrací pro ubytovací provoz kolejí J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 23.06.2014 10:00
Dodávka židlí pro ubytovací provoz kolejí J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 23.06.2014 14:00
Fotodokumentace vzorků kamene včetně zpracování tištěného katalogu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 23.06.2014 10:00
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
podlimitní Zadáno 06.06.2014 02.07.2014 10:00
Dodávka české odborné literatury - rozděleno na části 1-20
podlimitní Zadáno 05.06.2014 27.06.2014 13:00
Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2014 24.06.2014 10:00
Dodávka polštářů a přikrývek pro ubytovací provozy SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2014 12.06.2014 10:00
Dodávka stolních počítačů včetně monitorů a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2014 10.06.2014 10:00
Oprava izolací proti vodě na terase menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2014 10.06.2014 10:00
Dodávka starší mechanické lanovky nesené za traktorem s tažnou sílou 2,5 t a délkou trasy 550 m
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2014 09.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016