Veřejná zakázka: Stavební úpravy hygienického zázemí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4908
Systémové číslo: P21V00000190
Spisová značka: UM/8893/2021
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 21.04.2021 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy hygienického zázemí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem řešení jsou stavební úpravy stávajících hygienických místností, nacházejících se v 1.NP a 2.NP objektu ústředí Školního lesního podniku Křtiny. Jedná se o stávající objekt v zastavěném území. Do charakteru objektu nebude stavebními úpravami zasahováno. Účel užívání stavby /administrativní objekt/
se nemění.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 13. 04. 2021 ve 13:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude na ústředí ŠLP Křtiny, 679 05 Křtiny 175. Kontaktní osobou pro provedení prohlídky místa plnění je Ing. Petra Levá, tel.: +420 725 536 206, e-mail: petra.leva@slpkrtiny.cz. Zadavatel vyžaduje se na prohlídku místa plnění u Ing. Levé předem nahlásit

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 330 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
příp.v listinné podobě:
Mendelova univerzita v Brně,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
K rukám Jiřího Šilhánka
Křtiny 175
679 05 Křtiny

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky