Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava vlhké podlahy a stěn AVC na A 03.11.2021
0682021 Dodávka notebooku pro Interní grantová schémata MENDELU_1 - opakování 03.11.2021
Objednávka c. 3542900380 02.11.2021
Objednávka 3523908690 Experiment in-vivo 01.11.2021
Oprava havarijního stavu podlahy AVC A budova 01.11.2021
0642021 Dodávka notebooku pro ÚND 01.11.2021
2162021 Dodávka monitorů pro Ústav 215 01.11.2021
Objednávka 3522203398 analýza vzorků 29.10.2021
Část 1: Reagencie pro PCR, qPCR, reverzní transkripci, gelovou elektroforézu a související reagencie 27.10.2021
Část 2: Kity pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin, jednotlivé komponenty těchto kitů a související reagencie 27.10.2021
Část 3: Reagencie a kity pro molekulární klonování 27.10.2021
Část 4: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent) 27.10.2021
Část 6: Agar pro kultivaci mikroorganismů 27.10.2021
Objednávka c. 3541302384 zboží 27.10.2021
Objednávka c. 3541302385 analýzy 27.10.2021
Objednávka c. 3541302403 analýza vzorků 27.10.2021
Objednávka c. 3542404913 spotřební materiál 27.10.2021
Objednávka c. 3547101898 zboží 27.10.2021
Poplatek na ČMBK 27.10.2021
Část 1 Malé výukové servery 26.10.2021