Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Pronájem šaliny 20.08.2021
Stavební práce na obj. E 20.08.2021
Objednávka c. 3542404813 přístroje 19.08.2021
přístroj pro kryoprezervaci 19.08.2021
SoD Úprava projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb objektu A - klimatizace - revize č. 1 Mendelovy univerzity v Brně 18.08.2021
Část 2 – Osobní vozidlo typu kombi pro potřeby ŠLP Křtiny 17.08.2021
Objednávka 3523908391 komponenty pro výzkum 16.08.2021
Oprava římsy na B 16.08.2021
Oprava římsy na B 16.08.2021
Smlouva o rozdělení vlasntických práv výsledku 16.08.2021
Objednávka č. 3595400071 13.08.2021
Část 1 - čidla pro měření půdního vodního potenciálu s dataloggery 12.08.2021
Část 2 - čidlo pro měření vzdušné teploty, vlhkosti, globální radiace 12.08.2021
Část 3 - zařízení pro měření tloušťkových změn mladých dřevin 12.08.2021
Oprava podlah na Q č.m. 6001 12.08.2021
Tisk knihy GJM 11.08.2021
Tisk výroční zprávy 11.08.2021
Objednávka c. 3544302728 ANSYS 10.08.2021
Objednávka 3522402727 Optimalizace chladícího systému 10.08.2021
Objednávka 3523908402 Publikační poplatek 10.08.2021