Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka c. 3542403967 výzkumné aktivity 13.11.2019
Přihláška vynálezu 13.11.2019
Dodávka drogistického zboží pro provozy SKM MENDELU_Clarima s.r.o. 12.11.2019
Objednávka c. 3541301945 chemický materiál 12.11.2019
Výměna baterií UPS 12.11.2019
Zpracování projektové dokumentace 12.11.2019
Čistící stroje na podlahu - LUX Czech s.r.o. 11.11.2019
Fermentační tank 11.11.2019
Objednávka c. 3542601544 rozbory půdních vzorků 11.11.2019
Oprava jednotky Sinclair - budova J 11.11.2019
Část 1: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent) 10.11.2019
Část 2: Kity a reagencie pro izolaci DNA, RNA, pro reverzní transkripci a pro qPCR (real-time PCR) 10.11.2019
0152019 Dodávka projektorů pro LDF 08.11.2019
Mikroskopický Stage Top inkubátor pro sledování živých buněk – opakované řízení 07.11.2019
Objednávka chemikálií 07.11.2019
pronájem stage a mobiliáře 07.11.2019
Purchase Order No.: 3541403179 satelitní data 07.11.2019
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Centrum EXBIO 07.11.2019
Rámcová dohoda na dodávku kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů 07.11.2019
Rámcová dohoda na dodávku laboratorního skla a plastů 07.11.2019