Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 3595400071 13.08.2021
Část 1 - čidla pro měření půdního vodního potenciálu s dataloggery 12.08.2021
Část 2 - čidlo pro měření vzdušné teploty, vlhkosti, globální radiace 12.08.2021
Část 3 - zařízení pro měření tloušťkových změn mladých dřevin 12.08.2021
Oprava podlah na Q č.m. 6001 12.08.2021
Tisk knihy GJM 11.08.2021
Tisk výroční zprávy 11.08.2021
Objednávka c. 3544302728 ANSYS 10.08.2021
Objednávka 3522402727 Optimalizace chladícího systému 10.08.2021
Objednávka 3523908402 Publikační poplatek 10.08.2021
Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy O 10.08.2021
Objednávka 3522502467 Sekvenování RNA 09.08.2021
SoD Vypracování architektonické studie úpravy plochy mezi pavilony B, C a L 09.08.2021
Zpracování dílčí zprávy o využívání přírodních léčivých zdrojů 09.08.2021
Vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce při realizaci mezinárodních výzkumných projektů 08.08.2021
Oprava podlah na Q č.m. 6021,6022 06.08.2021
Stavební úpravy v N6040, N6041, obj. Q 06.08.2021
Dokumentace závorového systému na kolejích J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno na pozemku parc.č. 1790/1, 2618/9 v katastrálním území Husovice 05.08.2021
2082021 Dodávka monitoru pro ÚOLM 05.08.2021
Malířské práce na FRRMS 04.08.2021