Smlouva: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP stavby MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa a klimatizace objektu A

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8674
Datum uzavření smlouvy: 20.02.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 739 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 894 432,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP stavby MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa a klimatizace objektu A

Název (předmět)

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP stavby MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa a klimatizace objektu A

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TDS“) při provádění I. etapy rekonstrukce chodeb a rekonstrukce klimatizace v objektu A Mendelovy univerzity v Brně. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností. TDS bude rovněž zabezpečovat součinnost s dodavatelem interiérového vybavení a audiovizuální techniky.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP).
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 28. 11. 2022 v 10:00 hod. - podrobnosti viz čl. 12 Výzvy k podání nabídek

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy