Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa 27.11.2023
Smlouva o dílo - Program rozvoje obce Novosedly 27.11.2023
Vytvoření modulů v rámci UIS - II. 27.11.2023
Objednávka 3522502901 mRNA -seq 24.11.2023
3012023 Dodávka síťové laserové tiskárny pro ÚGP 24.11.2023
Objednávka c. 3547102085 22.11.2023
Objednávka 3522502895 oprava mlecí nádoby 22.11.2023
Objednávka 3523910570 Luna Universal qPCR 22.11.2023
Oprava střechy LB09 v Lednici 22.11.2023
2022023 Dodávka monitorů pro projekt EXCELENTIA 22.11.2023
Objednávka 3522203810 rámy, rohože 21.11.2023
Objednávka 3594201904 - notebook 21.11.2023
Počítače a monitory, obj. č. 3595700093 21.11.2023
Smlouva 201/2023/100 - Studie proveditelnosti pro záměr vybudování neinfekčních (bilančních) stájí pro skot a malé přežvýkavce v ŠZP Žabčice 21.11.2023
Objednávka c. 3549103591 20.11.2023
Objednávka 3594201903 - stolní počítač 20.11.2023
Oprava havárie vodovodního potrubí na Tauferových kolejích_Varsta s.r.o. 20.11.2023
Rekonstrukce chodeb obj. A – klimatizace – opakované řízení 20.11.2023
1072023 Dodávka notebooků pro projekt SDG - opakování 20.11.2023
1082023 Dodávka notebooku pro Vydavatelství 20.11.2023