Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Část 2 - Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení 12.07.2021
Část 5 – měření průtoků na přelivu se vzdáleným přenosem dat 12.07.2021
Oprava podhledů na M 12.07.2021
Část 1 - Automatický analyzátor DNA a RNA na bázi mikročipové elektroforézy 09.07.2021
Část 2 - Plynový chromatograf s detektorem FID a automatickým dávkovačem 09.07.2021
Část 3 - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV a ED detekcí 09.07.2021
Část 4 - Kjedlahl destilační a mineralizační systém 09.07.2021
0312021 Dodávka notebooků pro ÚAK 04.07.2021
0352021 Dodávka notebooků pro ÚAPMV 04.07.2021
Objednávka c. 3547300874 02.07.2021
0342021 Dodávka notebooků pro podporu flexibilních forem vzdělávání 02.07.2021
Instalace okenních exteriérových fólií v objektu A v 1. NP a 2.NP - III. etapa 01.07.2021
Příkazní smlouva - Klimatizace děkanátu a učeben FRRMS ojekt Z - inženýrská činnost 01.07.2021
SoD Plošina pro přístřešek na kola před objektem Z 01.07.2021
Klimatizace děkanátu a učeben FRRMS objekt Z 30.06.2021
Dodávka hydraulického výukového okruhu s měrným žlabem 29.06.2021
Objednávka 3594201718 28.06.2021
Oprava společných sprch, koleje JAK, bl. C, 4.-6.NP 28.06.2021
Objednávka c. 3547101879 25.06.2021
Objednávka c. 3542601704 výkopy sond 23.06.2021